Latest NewsLocatie Het Molenven als rijksmonument niet geschikt voor Woonwijze en bouw van zo'n 15 sociale huurwoningen

VUGHT - De locatie van basisschool Het Molenven aan Victorialaan in Vught-Noord (omg. Mariaplein) is een zogeheten ontwikkelingslocatie die in de Woonvisie is opgenomen als een locatie voor 15 te ontwikkelen sociale huurwoningen. Het schoolgebouw is een rijksmonument. Vorig jaar juni heeft de Vughtse woningcorporatie Woonwijze een bod uitgebracht op de Woonvisie voor het jaar 2018. Aansluitend zijn met de corporatie prestatieafspraken opgesteld en is de locatie van de school in Vught-Noord aan Woonwijze aangeboden. Woonwijze heeft uiteindelijk van het ...

Meer ontmoetingsplekken en niet alleen jongeren maar ook ouderen stimuleren aan beweging te doen, vragen Vughtse ouderen in aanloop naar verkiezingen

VUGHT - Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert Stichting Ouderen Samen een politiek debat met alle lijsttrekkers van de Vughtse politieke partijen. Het debat wordt gehouden op maandagavond 12 maart 2018 in Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48 en begint 19.30 uur. Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Senioren willen in Vught blijven wonen, veilig de deur uit kunnen gaan en gewoon mee blijven doen. Het bestuur ...

Fietsbrug van 1,9 miljoen euro moet vanaf 2019 veiligheid fietsers en doorstroming op rotonde bij Hotel Van de Valk in Vught verbeteren

VUGHT - Vught wil een (fiets-)verbinding naar Den Bosch verbeteren door de aansluiting ter hoogte van de rotonde bij Hotel Van de Valk in Vught "...voor fietsers beter toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken". De huidige inrichting van de rotonde (Postweg - Heunweg) is vooral gericht op het gemotoriseerd verkeer. Deze rotonde is echter ook een belangrijke schakel in de fietsroutes naar Den Bosch, maar vooralsnog onvoldoende gebruiksvriendelijk. Auto's moeten fietsverkeer voorrang verlenen terwijl - door het hoogteverschil - fietsers met ...

De Huiskamer in de Vughtse winkelpassage schenkt 'koffie, thee en aandacht'

VUGHT - DeHuiskamer die opende op dinsdag 16 januari in de Marktveldpassage heeft eengezellige aanloop. Er wordt 'Koffie, thee en aandacht' geschonken. Een kopjekoffie of thee met koekje kost 0,50 cent. Iedereen is van harte welkom vandinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur. Hetis een fijne plek voor een praatje of om de krant en tijdschriften te lezen.Ook kan er gewacht worden op de taxi of Seniorenbus.

In 2018 opent Language Institute Regina Coeli in Vught negen weekenden de deuren voor cursisten die een taal beter willen leren spreken

VUGHT - In 2018 opent Language Institute Regina Coeli negen weekenden de deuren voor cursisten die een taal beter willen leren spreken. In eerste instantie biedt het instituut in de weekenden individuele trainingen Engels en Nederlands aan. Een uitbreiding met andere talen later dit jaar wordt niet uitgesloten. “Steeds meer cursisten vragen ons of ze ook buiten werktijd een taaltraining kunnen volgen”, vertelt algemeen directeur Harm Jan Bouwknegt. “In het drukke werkschema van veel mensen is het lastig om een ...

Subsidie voor lokale televisie is door AVULO ontvangen, programma’s volgen uiterlijk vanaf 1 mei

VUGHT - Uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder als technisch mogelijk start lokale omroep AVULO met lokale televisie via onder meer kanaal-45 van Ziggo. Naast zo’n 15.000 euro voor lokale radio ontvangt AVULO gedurende tenminste drie jaar ruim 46.000 euro per jaar voor AvuloTV. Ter compensatie van de eenmalige kosten maakt de gemeente Vught ook nog eenmalig 22.500 euro over. De begroting van de lokale omroep kent nog een risico van 12.200 euro. Indien nodig is de gemeente Vught ...

Ouderen Samen organiseert in Vught politiek debat aan vooravond raadsverkiezingen

VUGHT - Ouderen Samen houdt op maandag 12 maart 2018 in WZC Theresia, Molenrijnselaan 48, een politiek debat met de lijsttrekkers van alle Vughtse politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het debat begint om 19.30 uur. Noteren dus alvast in uw agenda. Het politieke debat zal gaan over de wensen van Vughtse senioren, zoals het wonen, een toegankelijke woonomgeving en het ontmoeten. Voldoende stof voor een boeiend debat. Bent u benieuwd hoe de Vughtse politiek ...

Bewoners De Distelberg en Margriet in Helvoirt willen meepraten als na Haaren op Helvoirt wordt opgedeeld en richten petitie aan onder meer de gemeente Vught

HELVOIRT / VUGHT – De gemeenteraad in Haaren besloot onlangs definitief tot opsplitsing van de eigen gemeente per 1 januari 2021. Helvoirt wordt dan per die datum bij de gemeente Vught gevoegd. Haaren heeft de gemeente Vught verzocht voor 1 maart een principebesluit te nemen waarin het de bereidheid uitspreekt "...een nader te bepalen deel van de gemeente Haaren over te nemen". Een deel van Helvoirt zou namelijk niet mee verhuizen naar Vught maar wordt heringedeeld bij de gemeente Heusden, ...

Gemeente Vught hecht binnen de bebouwde kom aan geluidsschermen van maximaal 1,5 meter hoog langs N65

VUGHT - In verband met de aanpak van de N65 en het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) is de 'Gebiedsvisie N65 West' in 2017 vastgesteld. Deze bevat onder andere ambities ten aanzien van geluidschermen langs de N65. Het gaat dan om het vdeel N65 binnen de bebouwde kom van Vught en het deel door het Vughtse buitengebied, richting Helvoirt/Haaren. Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat in het buitengebied op twee locaties sprake kan zijn van schermen die akoestisch en financieel doelmatig zijn. De ...

Omwonenden 32 nieuwe woningen in deelgebied Kamers-I in Stadhouderspark teleurgesteld in de gemeente Vught

VUGHT - De gemeenteraad in Vught heeft in juni 2016 bij de besluitvorming over de Woonvisie via een amendement bepaald dat op de 'locatie Kamers-1' in Stadhouderspark (Vught-Noord) 30 middeldure koop- en seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Het bestemmingsplan is op een beperkt aantal punten de voorbije tijd nog gewijzigd. Zo ziet de gemeente Vught uiteindelijk mogelijkheden voor een tweetal extra woningen waarmee het totaal op 32 woningen komt. Provincie, Veiligheidsregio en het Waterschap zijn al akkoord. Vanuit de omwonmenden kwamen ...