Latest NewsGemeente Vught en Woonwijze maken prestatieafspraken en gaan er samen de schouders onder zetten

VUGHT - De gemeente Vught, Woonwijze en de Huurders Belangenvereniging van Woonwijze ondertekenden maandag de prestatieafspraken. Hierin staat wat de drie partijen het komende jaar van elkaar kunnen verwachten. Een stap vooruit. Zo noemde wethouder Peter Pennings gisteren het vastleggen van de prestatieafspraken tussen de gemeente Vught, Woonwijze en de Huurders Belangenvereniging (HBV). “Woonwijze is een van onze belangrijkste partners als het gaat om wonen. Dit doen we samen.” Hij was er blij mee dat wethouder Saskia Heijboer de afspraken ...

Facebookgroep

VUGHT - "Na 2 jaar tellen we op een haar na 8.000 leden en dat willen we met iedereen vieren! Misschien al dit jaar", laat een enthousiaste Peter Pijnen weten. Het aanbod in de groep is nog altijd heel divers, van lokale oudheid tot actuele Vughtse zaken, politiek en heel veel leuke afbeeldingen van de afgelopen 100 jaar. Die diversiteit moet het voor bezoekers spannend houden. De groep wordt breed gesteund van de gemeente Vught tot vele instellingen, bedrijven en ...

Snel nieuwe en extra kleedkamers Zwaluw VFC belangrijker dan dromen over een ambitieus en kostbaar totaalplan voor sportcomplex

VUGHT - "Het nieuwbouwplan dat voetbalclub Zwaluw VFC aan de gemeente heeft voorgelegd barst uit zijn voegen."Dat althans is de mening van D66 Vught. "Bovendien gaat het voorbij aan de grootste investering waar nu behoefte aan is: meer kleedkamers op de kortst mogelijke termijn zodat meer jongens en meisjes er kunnen voetballen." Een compleet nieuwe accommodatie - zoals door het bestuur van de Vughtse voetbalclub beoogd - acht de coalitiepartij op korte termijn niet reëel. In geval van nieuwbouw gaat ...

Stichting Seniorenbus Vught gaat vanaf 2018 deelnemen aan het programma ‘Samen Ouder’ van het Oranje Fonds

VUGHT - De Stichting Seniorenbus Vught gaat in samenwerking met de Vughtse organisaties Ouderen Samen en ABZ (Anders Bezig Zijn) vanaf 2018 deelnemen aan het programma ‘Samen Ouder’ van het Oranje Fonds. Dat programma richt zich op het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor ontvangt de Seniorenbus Vught als hoofdaanvrager over drie jaren een substantiële financiële bijdrage van het Oranje Fonds. Naast het uitbreiden van de dienstverlening van de Seniorenbus Vught zal met Ouderen Samen en ABZ een aantal projecten ...

Vughtse ‘regeringspartijen’ lijnrecht tegenover elkaar over financiering lokale televisie door AVULO, volgende donderdag de eindconclusie

VUGHT – De Vughtse coalitie (Gemeentebelangen, D66 en deVVD) staan lijnrecht tegenover elkaar voor wat betreft financiering van delokale televisie, door AVULO zo mogelijk op te starten begin volgend jaar.Binnen de coalitie is alleen GB bovenmatig enthousiast en weet zich gesteunddoor de oppositiepartijen SP, CDA en Pvda-Groenlinks. Wel moeten erprestatieafspraken ten grondslag liggen aan financiering van de lokaletelevisie. Hoeveel video-items gaat ‘AvuloTV’ de Vughtse kijker bijvoorbeeldbieden in ruil voor de financiele bijdrage.De AVULO als lokale omroep en haar vrijwilligers staangeenszins ...

Zevende elftal voetbalclub Zwaluw VFC 'scoort' rolkoffers via crowdfunding. Is een eigen spelersbus het volgende doel?

VUGHT – Niet voor het eerst komt Zwaluw VFC-7 in het nieuws met een opmerkelijke actie. Het zevende elftal is bezig met crowdfunding financiën in te zamelen voor heuse rolkoffers. “We roepen het succes over onszelf af, daar zijn we ons bewust van”, aldus woordvoerder Willem van der Velden tegen 073Voetbal. Het is zeker niet het eerste ludieke idee van de voetballers. “We zijn ooit begonnen met wat wedstrijdverslagen en raakten toen geïnspireerd door al het nieuws wat tegenwoordig van ...

Bouw van 1.015 nieuwe woningen (tot en met 2025) was geborgd voor de gemeente, maar Vught moet nog wel in de slag met de buurgemeenten

VUGHT – Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Woonvisie Vught2016 vastgesteld, en daarmee ook het meerjaren-woningbouwprogramma, dat in dezevisie is opgenomen. Dit woningbouwprogramma voorziet in de bouw van 1.004 tot1.155 nieuwe woningen in Vught. In de Regionale Agenda Wonen werd vervolgens opgenomen dat Vught in deperiode t/m 2025 in totaal 1.015 nieuwe woningen aan de voorraad kan toevoegenen 200 woningen kan slopen. “Het door u vastgestelde woningbouwprogramma isdaarmee ook bestuurlijk geborgd in de regio”, aldus het college van B en ...

Locatiekeueze voor uitbreiding vroegere Zwengel op terrein Reinier van Arkel duurder maar schoolbestuur past verschil bij

VUGHT – De gemeenteraad in Vught heeft vorig jaar eenbesluit genomen over de uitbreiding bij het Zuiderbos (destijds nog De Zwengel)op terrein van Reinier van Arkel, middels een krediet van 2,9 mln. voorinvesteringen en in het gebouw en circa 290.000 voor grondaankoop van grond en aanpassingenin de buitenruimte, in totaal dus 3,2 miljoen euro. Twee opties waren in beeld voor de realisatie. Een locatietegenover de school, maar deze had onderwijskundig niet de voorkeur en minderdraagvlak bij het schoolbestuur. Die variant ...

Vught wil een dementievriendelijke gemeente zijn

VUGHT - Het toenemende aantal mensen met dementie vraagt omeen dementievriendelijke gemeenschap. "Dat geldt dus ook voor Vught.'Dementievriendelijk' betekent dat het maatschappelijk veld, zorgaanbieders,ondernemers, inwoners en gemeente zich bewust zijn van het feit dat er eentoename is van het aantal dementerenden in onze samenleving. Dementie raakt onsallemaal. We willen dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoalsdementie, zo lang en volwaardig mogelijk kunnen blijven meedoen in demaatschappij", aldus het college van B en W. In een dementievriendelijke gemeenschap is aandacht voor ...

Gemeente Vught bouwt voort op bestaande activiteiten en plannen voor senioren die inmiddels succesvol zijn gebleken

VUGHT - De 'Zilveren Kracht' is sinds 2009 een begrip in degemeente Vught. Door het mobiliseren van kennis, kunde en levenservaring vansenioren blijven zij meedoen. Dat is belangrijk voor de ouderen zelf, om fit teblijven, een sociaal netwerk te krijgen en te behouden. Maar ook voor desamenleving, waarin de eigen kracht c.q. verantwoordelijkheid centraal staan. Een recent behoefteonderzoek onder Vughtse senioren geeft een beeld van hoe diesenioren kijken naar hun leven, hun woonsituatie, hun gezondheid, hunmaatschappelijke activiteiten en hun bereidheid ...