Latest NewsVan het kastje naar de muur voor verlichting parkeerterrein NS station, eindigend bij een kabelbreuk en de gemeente Vught

VUGHT - Vughtenaar J. van Grieken beklaagde zich onlangs bij de gemeente Vught over het gebrek aan verlichting op het parkeerterrein nabij het Vughtse NS station, tegenover Albert Heijn aan de Stationsstraat. Aanvankelijk werd verondersteld dat ProRail - volgens de gemeente verantwoordelijk voor het parkeerterrein - de verlichting om haar moverende reden had uitgeschakeld. Maar ProRail stuurde de Vughtenaar door naar NS Vastgoed en de NS stuurde op haar beurt Van Grieken weer terug naar de gemeente Vught aan wie ...

Woningbouw op parkeerterrein Rijckevorselstraat/Esschestraat blijft lastig, gemeente Vught zoekt nu drie nieuwe kandidaten

VUGHT - Aan de Van Rijckevorselstraat (hoek Esschestraat) is in de Vughtse Woonvisie ruimte gecreëerd voor vier duurzame (koop)woningen. Het gaat om het huidige parkeerterreintje dat gebaat zou zijn met een upgrading. Woningbouw zou een prima oplossing zijn. Maar nadat eerder een plannetje van Woonwijze al niet haalbaar bleek liep vervolgens ook een poging mis om middels Collectief Particulier Ondernemerschap tot invulling te komen. Er bleek op dat moment (2012-2013) ten tijde van de crisis op de woningmarkt onvoldoende animo. ...

Vughts Museum en NM Kamp Vught zoeken materiaal uit bevrijdingsperiode maar ook van andere oorlogsjaren

VUGHT - Het Vughts Museum en Nationaal Monument Kamp Vught gaan dagboeken en brieven uit de oorlogsperiode verzamelen voor een publicatie, die moet verschijnen in oktober 2019 bij gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Vught. Zij roepen (oud-)inwoners van Vught en Cromvoirt op om correspondentie en dagboeken uit de oorlogsjaren te delen met de initiatiefnemers. Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum: “Door de jaren heen hebben we al meerdere beschrijvingen van de oorlogsjaren door Vughtenaren verzameld. Vooral in de ...

PvdA-Groenlinks zet bij komende gemeenteraadsverkiezingen in op deelname nieuwe coalitie Vught

VUGHT - De leden van PvdA-GroenLinks Vught & Cromvoirt hebben Toine van de Ven gekozen als lijsttrekker en kandidaat wethouder. Hij zal de lijst voor de 2e keer aanvoeren. De top van de lijst wordt naast Van de Ven gevormd door Floor Bink (2), Ton van der Vossen (3), Lucas Middelhoff (4) en Karin Sprik (5). Behalve de kandidatenlijst is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. PvdA-GroenLinks heeft de ambitie om na acht jaar in de oppositie weer deel te nemen aan ...

'Cultuur-historische agenda voor Vught' is meer dan alleen de Zuidwaterlinie

VUGHT – LTV Nieuws maakte eerder deze week al melding van een besluit van het Vughtse college van B en W om eenmalig 32.000 euro uit te trekken voor het ontwikkelen van de Zuidwaterlinie, samen met 14 andere Brabantse gemeenten. Maar er is meer, namelijk de realisering van de ‘Cultuur-historische agenda voor Vught’. Aansluiting bij de Zuiderwaterlinie en ontwikkeling van Vughtse locaties die met deze waterlinie verband houden vormt daar slechts een onderdeel van. Bij de Zuidwaterlinie wordt met name ...

Vught participeert in 'Zuidwaterlinie' en stelt eenmalig 32.000 euro beschikbaar voor verdere ontwikkeling in komende jaren

VUGHT - Nadat jaren geleden initiatieven zijn genomen om aan de Zuiderwaterlinie te gaan werken, heeft de alliantie nu echt vorm gekregen. De Provincie Brabant, 15 gemeenten langs de Iinie (waaronder ook Vught), Waterschapsbond, ANWB, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vestingsteden, Erfgoed Brabant, BKKC, Kunstbalie en Visit Brabant hebben de intentieovereenkomst "Zuiderwaterlinie" ondertekend. Wethouder Peter Pennings deed dat namens de gemeente Vught. Zij hebben elkaar gevonden in hun ambitie. Inmiddels ligt er een programma (Linieplanner) en worden de eerste producten opgeleverd. Er ...

Wethouder Saskia Heijboer reikt in Vught negen jeugdlintjes uit op de 'Dag van de Rechten van het Kind'

VUGHT –Maandagmiddag - de Dag van de Rechten van het Kind - reikte wethouder SaskiaHeijboer voor het tweede jaar jeugdlintjes uit aan negen Vughtse kinderen enjongeren. De gemeente zet kinderen en jongeren uit Vught en Cromvoirt, die zichverdienstelijk maken voor anderen, zo één keer per jaar in het zonnetje. Op 20november 1989 hebbende Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. Daaromvieren we op 20 november elk jaar de internationale Dag voor de Rechten van hetKind. Er ...

Welzijn Vught organiseert leuke JMZ avond voor jeugdige mantelzorgers in Elzenburg

VUGHT - Donderdag 14 december organiseert Welzijn Vught een avond speciaal voor jonge mantelzorgers (JMZ’ers) van 10 t/m 18 jaar uit Vught. De avond vind plaats van 17.00-20.00 uur in jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. Tijdens de avond kan iedereen een eigen pizza bakken en natuurlijk opeten. Verder zijn er veel activiteiten met die in het teken staan van het thema ‘kermis’. Alle jongeren mogen een vriend of vriendin mee nemen.Veel jongeren groeien op met extra zorgen of hebben extra taken ...

Bouwactiviteiten DePetrus waarschijnlijk in februari 2018 voltooid, direct na carnaval volgt dan een open dag

VUGHT - De verbouwing van de Petrus vordert gestaag. In de afgelopen maand werd op een betonnen ondervloer de vloerverwarming aangelegd. Ook de rails werden geplaatst waarop straks de boekenkasten van de bibliotheek en enkele museumvitrines kunnen worden verplaatst om ruimte te maken voor grotere manifestaties. Zo kan het middenschip geheel of gedeeltelijk worden vrijgemaakt. In de zijbeuken is een insteekvloer aangebracht waarop een verdieping komt waar bedrijven en instellingen kantoorruimte kunnen krijgen. Momenteel wordt hard getimmerd aan de lambrisering. ...

Mariabeeld komt terug naar het Lievevrouwepark in Vught-centrum

VUGHT - In het centrum van Vught ligt langs de Kapellaan het Lievevrouwenpark. Niets verklaart ter plaatse waarom het park zo heet. Oudere Vughtenaren herinneren zich dat wel. Hier werd na de Tweede Wereldoorlog een kapel neergezet met een beeld van Maria, als dank dat Vught met betrekkelijk weinig schade de oorlog doorgekomen was. De kapel werd afgebroken omdat het gebouwtje té vaak gebruikt werd door verliefde paartjes… Het Mariabeeld verdween naar De Braacken, waar het in de tuin een ...