Go Back

12/12/17

Gemeente Vught en Woonwijze maken prestatieafspraken en gaan er samen de schouders onder zetten


VUGHT - De gemeente Vught, Woonwijze en de Huurders Belangenvereniging van Woonwijze ondertekenden maandag de prestatieafspraken. Hierin staat wat de drie partijen het komende jaar van elkaar kunnen verwachten. Een stap vooruit. Zo noemde wethouder Peter Pennings gisteren het vastleggen van de prestatieafspraken tussen de gemeente Vught, Woonwijze en de Huurders Belangenvereniging (HBV). “Woonwijze is een van onze belangrijkste partners als het gaat om wonen. Dit doen we samen.” Hij was er blij mee dat wethouder Saskia Heijboer de afspraken ook ondertekende. Zij was het hier mee eens: “Wonen en zorg kun je in deze tijd niet meer los van elkaar zien.” Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder a.i. van Woonwijze, voegde hier aan toe: “Goed, veilig en duurzaam wonen is minstens zo belangrijk. Samen gaan we er onze schouders onder zetten.”

Charlotte Beukeboom complimenteerde de HBV die ‘echt de stem van de bewoners heeft laten horen’. Rob Hulsman, voorzitter van de HBV, benadrukte dat het sociale onderdeel van de afspraken voor de huurders steeds zwaarder gaat wegen. “Er ligt een mooi stuk, we gaan de uitvoering goed monitoren.” Belangrijk onderwerp waar afspraken over zijn gemaakt is de herstructurering van de Grote Zeeheldenbuurt en het bekijken of deze wijk gasloos gemaakt kan worden. Ook de mogelijke inzet van een seniorenmakelaar wordt bekeken. Daarnaast moet er een werkplan komen om kleine woningaanpassingen zoals een traplift of verhoogd toilet sneller aan te brengen.

De nieuwe wind die waait binnen Woonwijze maakt dat de eerder nog vertroebelde relatie met de gemeente Vught zich positief heeft gekeerd. Woonwijze zoekt nadrukkelijk de samenwerking en nieuwe prestatieafspraken zijn "...in een constructieve, open sfeer" tot stand gekomen, zo hebben B en W mogen ervaren. Grootste project is de herstructurering van de Grote Zeeheldenbuurt, in de hoek Mrt. Trompstraat, Esschestraat, M. de Ruijterweg. De gemeente Vught en woningcorporatie Woonwijze delen de ambitie de nieuwe woningen in die Grote Zeeheldenbuurt gasloos te maken. Beide partijen onderzoeken de consequenties en de financiele haalbaarheid hiervan. Met het project Grote Zeeheldenbuurt is volgens de huidige schatting een investering gemoeid van ongeveer 27,9 miljoen euro.

Daarnaast onderzoekt Woonwijze mogelijkheden voor sociale huurwoningen in Stadhouderspark (fase-2) en voor starterswoningen aan de Wilhelminasingel. Woonwijze overweegt een seniorenmakelaar in te zetten om ouderen te helpen die willen doorstromen naar een voor hen geschikte woning. Daarnaast wordt bekeken of tijdelijke huurcontracten voor jongeren mogelijkheden bieden. De gemeente Vught op haar beurt zoekt mogelijkheden voor het realiseren van woningen in de middeldure huur. Komend jaar heeft Woonwijze 2 miljoen euro gereserveerd voor het verduurzamen van woningen en alternatieve energieopwekking. Daarnaast investeert de corporatie in leefbaarheid en participatie door bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes te faciliteren, zoals de Rode Rik 2.0 in Vught-Zuid. Overigens heeft het Rijk gemaximeerd wat een woningcorporatie uit mag geven aan leefbaarheid. Omgerekend komt dat neer op zo'n 125 euro per woning en alleen te besteden in buurten waar de corporatie woningen in bezit heeft.

"Wij zijn positief over het proces en over de samenwerking met de Huurdersbelangenvereniging (HBV) en Woonwijze. De prestatieafspraken 2018 passen in de Woonvisie en maken duidelijk wat van elk van de partijen verwacht mag worden. We zien de uitvoering met vertrouwen tegemoet en zullen de afspraken gezamenlijk monitoren", aldus het Vughtse college.

Gemeente Vught en Woonwijze maken prestatieafspraken en gaan er samen de schouders onder zetten


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: