Go Back

17/01/18

Subsidie voor lokale televisie is door AVULO ontvangen, programma’s volgen uiterlijk vanaf 1 mei


VUGHT - Uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder als technisch mogelijk start lokale omroep AVULO met lokale televisie via onder meer kanaal-45 van Ziggo. Naast zo’n 15.000 euro voor lokale radio ontvangt AVULO gedurende tenminste drie jaar ruim 46.000 euro per jaar voor AvuloTV. Ter compensatie van de eenmalige kosten maakt de gemeente Vught ook nog eenmalig 22.500 euro over. De begroting van de lokale omroep kent nog een risico van 12.200 euro. Indien nodig is de gemeente Vught bereid dit af te dekken, maar houdt dit bedrag vooralsnog in depot. De voorbije tijd zijn met het bestuur van de omroep prestatieafspraken gemaakt.

Inmiddels is er al een groot bedrag overgemaakt aan de lokale omroep. Omdat er al vanaf januari 2018 subsidie wordt verstrekt is AVULO verplicht alvast voor nieuwsbeelden te zorgen van evenementen als Koningsdag /Vrijmarkt 2018, Lintjesregen 2018, Carnaval, Open dag DePetrus, de officiële opening van DePetrus en de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang het televisiekanaal technisch nog niet beschikbaar is wordt van AVULO verwacht dat deze items al wel te zien zijn via haar eigen website, Facebook en Twitter. Opvallend is dat YouTube als ‘podium’ niet wordt genoemd.

AVULO is gehouden de verkregen subsidie jaarlijks te verantwoorden. “Deze verantwoording wordt aangemerkt als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie over dat jaar. Bij de vaststelling van de subsidie, zal volgens afspraak 50% van de netto reclame inkomsten in mindering gebracht worden op de subsidie”, aldus B en W in Vught. Daarnaast wordt AVULO jaarlijks uitgenodigd voor een openbare informatiebijeenkomst om de activiteiten over het voorafgaande jaar te presenteren en toe te lichten. Ook is de afspraak gemaakt om tweemaal per jaar als gemeente Vught bestuurlijk overleg te voeren met AVULO over de voortgang. B en W zouden ook graag in de toekomst de beschikking krijgen over kijk- en luistercijfers, mits providers als Ziggo, KPN e.a. deze bereid zijn aan te leveren. Dat lijkt niet aan de orde. Een representatief kijk- en luisteronderzoek in opdracht van de gemeente - door een onafhankelijk bureau - zou overigens een prima alternatief kunnen zijn.

B en W zien in lokale televisie in ieder geval een aanwinst voor Vught, temeer daar de Vughtse inwoners gebaat zijn bij goede en toegankelijke communicatie (crossmediaal). “Met name ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit worden zo op een laagdrempelige wijze betrokken bij wat er in hun omgeving afspeelt, hetgeen de betrokkenheid bevordert en hun (sociaal-)isolement verkleind”, aldus het Vughtse college.

Subsidie voor lokale televisie is door AVULO ontvangen, programma’s volgen uiterlijk vanaf 1 mei


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: