Go Back

19/01/18

Fietsbrug van 1,9 miljoen euro moet vanaf 2019 veiligheid fietsers en doorstroming op rotonde bij Hotel Van de Valk in Vught verbeteren


VUGHT - Vught wil een (fiets-)verbinding naar Den Bosch verbeteren door de aansluiting ter hoogte van de rotonde bij Hotel Van de Valk in Vught "...voor fietsers beter toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken". De huidige inrichting van de rotonde (Postweg - Heunweg) is vooral gericht op het gemotoriseerd verkeer. Deze rotonde is echter ook een belangrijke schakel in de fietsroutes naar Den Bosch, maar vooralsnog onvoldoende gebruiksvriendelijk. Auto's moeten fietsverkeer voorrang verlenen terwijl - door het hoogteverschil - fietsers met een relatief hoge snelheid de rotonde naderen, waardoor gemotoriseerd verkeer fietsers vaak pas laat ziet. "De afgelopen jaren heeft de gemeente Vught meerdere meldingen ontvangen over (bijna) ongevallen op de rotonde. Daarnaast ontstaat er vanuit Den Bosch op de Vughterweg regelmatig filevorming richting de Randweg vanwege onder meer het fietsverkeer op de rotonde", aldus B en W in Vught.

In 2014 heeft de gemeente De Bosch de gemeente Vught voor het eerst benaderd voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid ter hoogte van de rotonde. De afgelopen jaren is er een concept ontwerp van een fietsbrug opgesteld en hebben er meerdere gesprekken over de ontwikkelingen plaatsgevonden met de aanwonenden, Fietsersbond en Hotel Van der Valk. De kosten voor de aanleg van een fietsbrug zijn door de gemeente Den Bosch geraamd op 1.900.000 euro. Den Bosch heeft subsidies aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het Ministerie en de Provincie. Aan de gemeente Vught is een financiƫle bijdrage van 375.000 euro. Den Bosch draagt zelf 603.100 euro bij voor de aanleg van de fietsbrug. De gemeenteraad.

De fietsbrug moet begin 2019 een feit zijn. De raadscommissie bespreekt de Vughtse bijkdrage van 375.000 euro op 1 februari 2018. Omdat het verbeteren van de doorstroming autoverkeer en verkeersveiligheid van het fietsverkeer op de rotonde een wens betreft van de gemeenteraad en is opgenomen in het Vughtse beleid ligt instemming voor de hand.


Fietsbrug van 1,9 miljoen euro moet vanaf 2019 veiligheid fietsers en doorstroming op rotonde bij Hotel Van de Valk in Vught verbeteren


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: