Go Back

23/01/18

Meer ontmoetingsplekken en niet alleen jongeren maar ook ouderen stimuleren aan beweging te doen, vragen Vughtse ouderen in aanloop naar verkiezingen


VUGHT - Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert Stichting Ouderen Samen een politiek debat met alle lijsttrekkers van de Vughtse politieke partijen. Het debat wordt gehouden op maandagavond 12 maart 2018 in Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48 en begint 19.30 uur. Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Senioren willen in Vught blijven wonen, veilig de deur uit kunnen gaan en gewoon mee blijven doen. Het bestuur van Ouderen Samen roept de politieke partijen op om zich extra in te spannen voor ouderen in de raadsperiode 2018-2022.

Er is in Vught een groot tekort aan betaalbare woningen voor ouderen. Steeds meer ouderen willen verhuizen naar een passende woning, omdat de huidige woning vaak té groot is en niet aangepast aan hun beperkingen. Ouderen Samen-voorzitter Jeanne Heessels: “Betrek senioren actief bij de ontwikkeling van woningbouwplannen, bijvoorbeeld bij de Wieken. En bouw meer woningen voor senioren in een redelijke prijsklasse. Senioren kunnen dan hun huizen vrijmaken voor jonge gezinnen”. In een veilige woonomgeving kunnen senioren zelf boodschappen doen, een wandeling maken of bij iemand op bezoek gaan. “Geef meer aandacht aan de verkeersveiligheid van ouderen: maak fietspaden en trottoirs veilig begaanbaar en zorg voor herkenbare, openbare toiletten”. Mee blijven doen in de samenleving is belangrijk, ook als je ouder wordt en langer zelfstandig woont. “Maak meer ontmoetingsplekken, onder meer in de omgeving van het Mariaplein, met voldoende activiteiten voor ouderen in hun eigen wijk”, vindt Jeanne Heessels. “Laat Move niet alleen jongeren maar ook ouderen stimuleren om meer aan (aangepaste) beweging te doen. Goede voeding, bewegen en veiligheid voorkomen problemen met de gezondheid én daarmee een beroep op de zorg”.

Deze en andere onderwerpen komen aan bod op maandag 12 maart 2018 in het politieke debat met de lijsttrekkers. Bent u ook benieuwd hoe de Vughtse politiek hier in de komende jaren aan wil werken? En wilt u daar ook een stem in hebben?


Meer ontmoetingsplekken en niet alleen jongeren maar ook ouderen stimuleren aan beweging te doen, vragen Vughtse ouderen in aanloop naar verkiezingen


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: