Go Back

24/01/18

Locatie Het Molenven als rijksmonument niet geschikt voor Woonwijze en bouw van zo'n 15 sociale huurwoningen


VUGHT - De locatie van basisschool Het Molenven aan Victorialaan in Vught-Noord (omg. Mariaplein) is een zogeheten ontwikkelingslocatie die in de Woonvisie is opgenomen als een locatie voor 15 te ontwikkelen sociale huurwoningen. Het schoolgebouw is een rijksmonument. Vorig jaar juni heeft de Vughtse woningcorporatie Woonwijze een bod uitgebracht op de Woonvisie voor het jaar 2018. Aansluitend zijn met de corporatie prestatieafspraken opgesteld en is de locatie van de school in Vught-Noord aan Woonwijze aangeboden. Woonwijze heeft uiteindelijk van het aanbod afgezien omdat het de mogelijkheden te beperkt acht vanwege de status als rijksmonument en daaruit voortvloeiende voorwaarden en/of beperkingen. "De locatie past om die reden niet goed in de portefeuille van Woonwijze", aldus B en W. Het college doet nu onderzoek naar een andere invulling voor de locatie van Het Molenven en hoopt in de loop van 2018 een nieuw voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.


Locatie Het Molenven als rijksmonument niet geschikt voor Woonwijze en bouw van zo'n 15 sociale huurwoningen


Written by: Harrie van Vugt
Share this news: